לדילוג לדף הבית

חובת תיקוף הכרטיסים ברכבת הקלה:

card in machine
חובת התיקוף
  • בהתאם להנחיות משרד התחבורה יש לתקף כל כרטיס, המוטען בכל חוזה שהוא, בכל נסיעה ברכבת הקלה מיד עם הכניסה לרכבת. זאת גם בעת מעבר בין אוטובוס לרכבת ובין רכבות וכן כאשר מוטען עליו חוזה תקופתי או מיוחד.