לדילוג לדף הבית

תשלום חיוב מוגדל

באמצעות כרטיס אשראי

ת.ז./דרכון* מספר חיוב מוגדל
לצפיה לתשלום מס' חיוב מוגדל מקום העבירה תאריך שעה סכום תשלום לתשלום עד

תשלום

אישור קבלת חשבונית דיגיטלית באימייל

פרטי חיוב מוגדל

מס' חיוב מוגדל
מקום העבירה
תאריך
שעה
לתשלום עד
על סך /td>
כולל מע'מ /td>
ניתן לשלם את החיוב המוגדל בדרכים הבאות:

1. אתר החברה: יש להקליד את מספר ת"ז כפי שרשום בטופס החיוב המוגדל ואת מספר החיוב המוגדל (אשראי בלבד)
2. מרכז שירות הלקוחות יפו 97 בחזית בניין כלל (מזומן + אשראי)
3. מוקד טלפוני: *3686 (אשראי בלבד)